NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
 

AUTOSYMPO

 

Letošní ročník tradiční odborné akce AUTOSYMPO je poprvé pořádán jako celostátní dvoudenní akce pod patronací FISITA, Světové federace společností automobilových inženýrů a techniků.

Kdy: 30 - 31. října 2013
Kde: Hotel Academic (Tyršovo nám. 2222, 252 63 Roztoky u Prahy)

AUTOSYMPO 2013 bude místem setkání odborníků z oblasti automobilového výzkumu a výroby, legislativy a všech těch, kteří se zabývají silniční dopravou a životním prostředím na celostátní, regionální i zcela lokální úrovni. Jde tak o velmi široké fórum pro výměnu zkušeností a pro konfrontaci záměrů a praktických výsledků.

Pořadatelé a odborní garanti symposia na stále velmi diskutované téma „Alternativy pohonu automobilů“ jsou:                    

Spolupracujícími organizacemi jsou:

Odborný program celodenní konference prvního dne je určen především pro širokou veřejnost a příslušné organizace státní správy. Bude se zabývat především legislativou, aktuálními trendy, zkušenostmi provozovatelů vozových parků a infrastruktury

Podrobný program konference

Specifický program celodenního kolokvia druhého dne je rekapitulací výsledků řešení zadaných úkolů a práce pracovníků automobilového výzkumu a vývoje v roce 2013. V této části budou některé příspěvky předneseny v angličtině.

On-line registrace účastníků

příjem přihlášek do 25.10. 2013

Účastnický poplatek (vložné): 1 800,- Kč 
Cena pro členy CAS, Asociace NGV a státní správu: 1 000,- Kč
Vložné uhrazené na místě a v den konání konference: 2 000,- Kč

Pozvánka a podrobné pokyny v pdf

Sekretariát pro registraci:  Asociace NGV, Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 Č. Budějovice
Kontaktní osoba (registrace):  Marie Klinkáčková, tel. 731 461 405, e-mail: autosympo@ngva.cz

Sekretariát pro přednášející: Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07 Praha 6
Kontaktní osoba: Terézia Němcová, tel. 224 355 688, e-mail: terezia.nemcova@fs.cvut.cz

Bankovní spojení pořadatele (CAS-SAE):  účet č. 129449458/0300, variabilní symbol: 12012
IČ: 67776418, pořadatel není plátce DPH. Před provedením platby se registrujte on-line, poté obdržíte veškeré instrukce emailem.

Další informace a pokyny:

  • Zvýšený poplatek 2 000,- Kč v hotovosti při prezenci je nutné oznámit.
  • Při neúčasti se poplatek nevrací a na vyžádání bude zaslán sborník s CD.
  • Lze akceptovat náhradního účastníka.
  • Výše účastnického poplatku je stanovena dohodou dle zákona č.526/90 Sb. a zahrnuje účast na symposiu, podklady a materiály (sborník a CD), vstup do VTP (exkurze) a zkušební jízdy.
  • Potvrzení o zaplacení dostanete na v den konference.
  • Možnosti ubytování: Hotel Academic (1-lůžkový pokoje 1600 Kč, 2-lůžkový pokoj 1800 Kč), v případě zájmu kontaktujte T. Němcovou (kontakt viz výše).
 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »