NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

Členská základna Asociace NGV

 

Níže je uveden profil některých členů Asociace NGV. 

 

VŠCHT Praha - Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6
E-mail: Karel.Ciahotny@vscht.cz
Telefon: +420-220444228
Web: www.vscht.cz
 

Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší je jedním z pěti ústavů Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Zabývá se výukou studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia studijních oborů Chemie a technologie paliv a prostředí a Chemie a technologie ochrany životního prostředí se zaměřením na plynná paliva, pevná paliva a biopaliv a ochranu ovzduší. Výzkumná činnost ústavu je zaměřena na problematiku přepravy, distribuce a zpracování zemního plynu, chemické a energetické využití uhlí a koksu, využití biomasy k výrobě alternativních paliv a také na technologie ochrany ovzduší a zpracování odpadních plynů.

ČVUT v Praze - Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka

Kontaktní osoba: Prof. Ing. Michal Takáts, CSc
Adresa: Zikova 1903/4, 166 36 Praha
E-mail: michal.takats@fs.cvut.cz
Telefon: 224 351 827
Web: www.fs.cvut.cz
 

Centrum se zabývá výzkumem zajištění trvale udržitelné mobility prostřednictvím silničních vozidel a trvale udržitelných zdrojů energie pro pohon vozidel i decentralizovanou energetiku založených na spalovacích motorech, poháněných ve vzrůstající míře alternativními palivy, v budoucnosti připravovanými z obnovitelných zdrojů. Obor činnosti zahrnuje i aplikovaný výzkum automobilní elektroniky pro řízení systémů vozidel a zavádění elektrických silových prvků.

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Šípek - ředitel
Adresa: Opletalova 55, 110 00 Praha 1
E-mail: autosap@autosap.cz
Telefon: +420 221 602 983
Web: www.autosap.cz
 

Sdružení vytváří základnu pro vzájemnou výměnu informací a pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu v oborech:

 • výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství
 • obchodu a oprav vozidel a příslušenství
 • projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu AutoSAP chce:
 • trvale rozvíjet automobilový průmysl jako specifické výrobní odvětví
 • dosahovat a udržovat konkurenční schopnost svých výrobků
 • zdokonalovat, rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a informovanost členů
 • rozvíjet ekonomickou spolupráci se zahraničím, udržovat kontakty s národními i nad¬národními sdruženími a svazy obdobného zaměření
 • prosazovat zájmy národního automobilového průmyslu v tuzemsku i zahraničí na všech potřebných a dosažitelných úrovních a místech
 • navazovat vzájemně výhodnou spolupráci a výměnu informací i s dalšími partnery
 • prezentovat automobilový průmysl jako technicky, výrobně, obchodně a ekonomicky provázaný celek

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Slíva
Adresa: Zátkova 495/II, 392 01 Soběslav
E-mail: jsliva@mjs.cz
Telefon: 602 160 474
Web: www.jikovcng.cz
 

Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. je členem holdingu MOTOR JIKOV GROUP jehož obory jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné atmosféře, tepelné zpracování, povrchové úpravy, apod.) se zaměřením převážně na automobilový a spotřební průmysl. Sortiment vlastních výrobků zahrnuje např. čerpací stanice a plnící zařízení na stlačený zemní plyn (CNG), zahradní a zemědělskou techniku, nýtovací nářadí, dvoutaktní motory Jikov, formy a jednoúčelové stroje. Výrobní portfolio dále doplňují dílce pro filtrační a hydraulické systémy, manipulační techniku, montážní zařízení, speciální obráběcí stroje, kardanové hřídele, tlakové odlitky ze slitin hliníku a zinku, nízkotlaké odlitky z hliníku, odlitky ze šedé a tvárné litiny a další příslušenství a komponenty. Dvě třetiny produkce směřují na export na vyspělé mezinárodní trhy. Hlavními odběrateli jsou světové a nadnárodní koncerny automobilového průmyslu.

V oblasti stlačeného zemního plynu navazuje společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. na téměř šedesátiletou tradici výroby vzduchových kompresorů. Uživatelům přináší pokročilé technologie, od malých kompaktních plniček CNG až po vysoce výkonné veřejné čerpací stanice CNG pro automobilovou dopravu. K úspěšné realizaci a provozování čerpacích stanic na stlačený zemní plyn CNG nabízí širokou škálu profesionálních služeb od konzultace a prvotních kalkulací až po dodávku technologie na klíč.

Bonett Gas Investment, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Václav Holovčák
Adresa: Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00
E-mail: management@bonett.cz
Telefon: +420604287056
Web: www.bonett.cz
 

Jsme provozovatelem 2. největší sítě CNG stanic v ČR, vydavatelem výhodných Bonett EUROGAS CNG karet s celorepublikovou platností. Volba, zda stanice bude investicí nebo dodávkou, je na partnerovi.

 • Bonett provozuje druhou největší síť CNG stanic v České republice
 • Podíl Bonett na trhu prodeje pohonné hmoty CNG v roce 2013 byl druhý největší ve výši 13% trhu
 • Bonett je signatářem CNG Card Centra, máme jeden největších počtů kartových zákazníků v ČR
 • Provozujeme propracovaný karetní systém Bonett EUROGAS CNG karet
 • Jsme 1 ze 6 společností v ČR, která má oprávnění vydávat a clearovat celorepublikové CNG karty
 • Máme největší nainvestovaný kompresní výkon CNG stanic v ČR
 • Relevantní profesionální generální dodavatel CNG stanic
 • Bonett v posledních letech vybudoval majoritní podíl všech CNG stanic na území ČR i SR
 • Máme za sebou realizaci více než 40 CNG projektů

CNG expert s.r.o.

Kontaktní osoba: Jiří Hanzlík
Adresa: Dukelských hrdinů 330, 411 55 Terezín
E-mail: info@cngexpert.cz
Telefon: +420 605 294 357
Web: www.cngexpert.cz
 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

Kontaktní osoba: Ing. Petra Vachová
Adresa: Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice
E-mail: info@jaip.cz
Telefon: 385 310 032
Web: www.jaip.cz
 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o. p. s. (JAIP), vznikla v červnu 2005 přeměnou platformy Steering Committee pro podporu inovací v Jihočeském kraji (SCI) do neziskové společnosti a v současné době kromě účasti v evropských inovačních projektech provozuje Jihočeský vědeckotechnický park vČeských Budějovicích. Jediným zakladatelem JAIP je Jihočeská hospodářská komora.

Consult Pro s.r.o.

Kontaktní osoba: Zita Prokopcová
Adresa: O. Jeremiáše 1465, Písek, 39701
E-mail: z.prokopcova@centrum.cz
Telefon: 721 508 121
 

Společnost se orientuje na poskytování poradenství v oblasti životního prostředí, snižování nákladů, vývoj zařízení na čištění bioplynu, organizování seminářů a konferencí.

ET biogas s.r.o.

Adresa: Nová 1894/31, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@cngplus.cz
Telefon: 602563348
Web: www.etbiogas.cz
 

ET biogas s.r.o. je společnost zaměřená na zavádění úsporných opatření v oblasti provozování vozových parků firem i soukromých osob.  Zabýváme se primárně využitím zemního plynu (CNG) a biometanu v dopravě a logistických technologiích, podílíme se na výzkumu nových technologií (např. upgrading bioplynu) a účastníme se normotvorného a legislativního procesu v profesních organizacích a platformách.

ECO trend Research Centre s.r.o.

Kontaktní osoba: Bc. Marek Záveský
Adresa: Na dolinách 128/36, 140 00 Praha
E-mail: info@ecotrend.cz
Telefon: 267 913 673
Web: www.ecotrend.cz
 

Společnost ECO trend Research centre s.r.o. (ET RC) byla založena jako dceřiná společnost ECO trendu s.r.o. s cílem věnovat se výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě.

ECO trend Research Centre aktivně spolupracuje s mezinárodní sítí Enterprise Europe Network, která podporuje transfer technologií mezi všemi členskými státy EU a dalšími spolupracujícími zeměmi (Rusko, Čína, Čile a USA, Izrael). Pracuje s denně aktualizovanou databází obsahující téměř 5000 technologických novinek z nejrůznějších oborů.

AgEnDa o.s.

Adresa: Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice
E-mail: info@os-agenda.cz
Telefon: +420 602 563 348
Web: www.os-agenda.cz/
 

Občanské sdružení AgEnDa bylo založeno v roce 2004 s cílem zvyšovat povědomí o využívání environmentálně přiznivých technologiích a postupech prostřednictvím budování vzájemných vztahů a platforem. V posledních letech se zaměřuje především na podporu a rozvoj spolupráce vědy a výzkumu s podnikatelským sektorem.

ZLINER ENERGY a.s.

Kontaktní osoba: Karel Papežík
Adresa: třída Tomáše Bati 283, 763 02 Zlín
E-mail: papezik@zliner.cz
Telefon: +420605527390
Web: www.zlinerenergy.cz
 

Firma ZLINER ENERGY nabízí komplexní služby v oblasti CNG. Ať už klient potřebuje nové vozidlo s pohonem CNG, přestavbu svého stávajícího vozového parku, autobus či osobní automobil, ZLINER ENERGY pro něj sestaví optimální řešení.

Součástí služeb je i plánování, výstavba a provoz plnicích stanic CNG. Pokud se dopravce rozhodne převést svůj vozový park na alternativní palivo CNG, odborníci ve ZLINER ENERGY dokáží vypočítat nejvýhodnější možnost, jak přeměnu realizovat. A protože víme, že je tato investice náročná, nabízíme zároveň možnost financování.

ASPELL a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Jiříček
Adresa: Hellichova 458/1, 118 00 Praha 1
E-mail: p.jiricek@aspell.cz
Telefon: +420 773 600 660
Web: www.aspell.cz
 

Finanční skupina ASPELL a.s. se dlouhodobě zabývá investicemi do ekologických projektů v České republice v rámci trvale udržitelného rozvoje. Divize CNG je zaměřená na výstavbu a provozování čerpacích stanic na CNG včetně služeb s tím spojených. Náším cílem v CNG je vybudovat a provozovat fungující síť vlastních CNG stanic, a tím umožnit lepší využití tohoto ekologického paliva v České republice.

NEAT a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Vrlík
Adresa: Letná 27, 040 01 Košice, Slovenská Republika
E-mail: m.vrlik@neat-energy.com
Telefon: +421 918 785 896
Web: www.neat-energy.com
 

Společnost NEAT a.s. se již od r.2002 zabývá projekcí, výstavbou a servisem plnících stanic CNG. V jejím sortimentu jsou plnící stanice všech velikostí, od domácích s výkonem 1,5 m3/hod až po velkokapacitní pro autobusy s výkonem 1600 m3/hod. Dodává také kompaktní plnící zařízení all-in-one.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »