NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyAsociace NGV Vás srdečně zve na zajímavou akci
 
 

Asociace NGV Vás srdečně zve na zajímavou akci

 

čtvrtek, 5. května 2011

Letošní ročník konference AUTO SYMPO 2011 bude místem pro setkání odborníků nejen z oblasti automobilové výroby, dopravy a legislativy, ale i odborníků zabývajících se využitím zemního plynu pro dopravu. Česká automobilová společnost a Asoci-ace NGV považují za významné přispět k diskusi na téma, které v současné době patří mezi jedno z nejsledovanějších, a sice využití zemního plynu jako alternativního paliva pro pohon užitkových vozidel a vozidel pro osobní i hromadnou dopravu. S tím souvisí i téma le-tošní konference, jejíž obsah je zaměřen právě na aktuální otázky, které se týkají rozvoje využití dopravních prostředků používajících zemní plyn jako palivo.

Konference je určena nejen pro široký okruh odborných pracovníků v automobilovém průmyslu, kteří se zabývají touto problematikou, ale i pro potenciální uživatele těchto vozidel. Nabízí výměnu zkušeností na toto téma z pohledu výrobců vozidel i jejich provozovatelů.

Konference AUTO SYMPO 2011 je pořádá-na jako doprovodný program mezinárodního veletrhu AUTOSALON Brno 2011. Organizáto-ři považují za významné spojení konference s tímto veletrhem. Její účastníci mají tak mož-nost konfrontovat poznatky z konference s konkrétními řešeními prezentovanými na ve-letrhu.

On-line přihláška na konferenci

Ke stažení:

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »