NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyBiometan jako budoucnost udržitelné dopravy
 
 

Biometan jako budoucnost udržitelné dopravy

 
2_3_0_1028230_mhowell_cng_050_215842

pátek, 15. března 2019

Evropa si klade stále vyšší cíle v oblasti ochrany klimatu. V rámci tzv. zimního energetického balíčku bylo navrženo zcela nové nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu (vstoupilo v platnost 24.12.2018). Z tohoto nařízení vyplývá povinnost zpracovat tzv. Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu (NEKP). Česká republika odevzdala jeho návrh a jedná se nyní o finální verzi. Národní plány by měly obsahovat současný stav, cíle a politiky k dosažení cílů pro všech pět pilířů energetické unie.

Z návrhu NEKP vyplývá zásadní role biometanu zejména pro oblast dopravy. Biometan jako bioplyn vyčištěný na úroveň zemního plynu může být plně využit technologiemi CNG/LNG a při jeho produkci z odpadních materiálů je jeho uhlíková stopa velmi nízká. Díky tomu může zavedení biometanu jako náhrady zemního plynu výrazně pomoci při naplňování závazků České republiky v oblasti ochrany klimatu. Je však důležité nastavit vhodný systém podpory výroby a využití biometanu, například v zákoně o podporovaných zdrojích energie, jehož novela se připravuje, nebo v dalších zákonných opatřeních. Tématem se intenzivně zabývá také Pracovní skupina MPO pro alternativní paliva nebo Pracovní skupina Plyn Českého plynárenského svazu, jejichž nejbližší zasedání jsou plánována na 25.3.2019.

V České republice zatím není biometan produkován. Očekává se spuštění první výrobny v Rapotíně během druhé poloviny roku 2019. Další projekty jsou dosud pouze ve stádiu záměru či studie proveditelnosti. „Skupina Bonett má velmi blízko nejen k CNG, ale také k bioplynu. Produkce biometanu může být velmi dobře uplatněna jak v místě, tak prostřednictvím distribuční soustavy. Proto podporujeme mnohem výraznější upřednostnění biometanu jako obnovitelného zdroje univerzální povahy, který jako jediný má velký potenciál uplatnění také ve stávajících dopravních technologiích“, vyjadřuje svůj názor Václav Holovčák, šéf skupiny Bonett.

Zdroj: tisková zpráva

 

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »