NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyBioplyn by mohl zemědělcům pomoci nahradit zelenou
 
 

Bioplyn by mohl zemědělcům pomoci nahradit zelenou naftu

 
steyer

úterý, 9. října 2012

Zemědělci se cítí ohrožení, protože dotované „zelené“ naftě zvoní hrana. Projdou-li navrhované daňové zákony, od ledna 2014 se zruší. Přitom alternativa levnějších pohonných hmot existuje. Je jí biometan nebo stlačený zemní plyn (CNG)

Obavy, že čeští zemědělci ztrátou „zelené“ nafty ztratí i část své konkurenční schopnosti chápu. Nemusí to být ale fatální ztráta,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva národní technologické platformy Asociace NGV.

Na rozdíl od dotované „zelené“ nafty, která není ekologická, ale jen se spotřebuje při pracích v zemědělství, je bioplyn nebo CNG levnější a zároveň i šetrnější k životnímu prostředí. Umožňuje snižovat emise skleníkových plynů a omezovat závislost na dovozu ropy. Navíc zatím nikdo nezpochybňuje podporu těchto alternativních paliv formou daňových zvýhodnění. Ty tvoří například nulová spotřební daň pro biometan a minimální daň 0,36 Kč/m3 u CNG. Hlavně ale CNG či srovnatelný biometan šetří až 50 procent provozních nákladů na klasické pohonné hmoty. 

To je cesta i pro české zemědělce, trpící rostoucími cenami pohonných hmot. „Některé technologie jsou sice u bioplynových stanic ještě nákladné, ale řešením jsou malé projekty, investičně daleko přijatelnější. Navíc na tento trend už reagují i výrobci traktorů jako finská Vatra, která do sériové produkce zavádí traktor poháněný bioplynem. Podobný projekt chystá i rakouská firma Steyr,“ uvádí Zdeněk Prokopec.

Zemědělskou technikou však úspory nekončí. Na trhu je řada vozidel na CNG, od osobních přes lehká užitková až po nákladní. Rychlost návratnosti těchto investic závisí na jejich počtu a najetých kilometrech. V Česku už je v provozu na 4000 CNG vozidel a jejich počet roste. A protože biometan a CNG jsou plně zaměnitelné, lze bez omezení využívat i síť veřejných plnících CNG stanic.

Právě o využití bioplynu v dopravě se bude jednat 11. - 12. října v Třeboni na odborné konferenci "Výstavba a provoz bioplynových stanic". Ta se koná už po dvanácté a jde o největší odbornou konferenci o bioplynu v Česku. Loni se jí účastnilo přes 180 lidí a nejinak by tomu mělo být i letos. 

Asociace NGV spolupracuje na řadě projektů i s Ministerstvem životního prostředí. V září se například podílela na semináři o ekologické dopravě pro pracovníky úřadu. 

„Potenciál nových pohonných médií jako je CNG, bioplyn, LPG nebo elektromobilita, je velký. Každý má své přednosti, ale praxe ukazuje, že sílí preference pro CNG a bioplyn,“ uzavřel Zdeněk Prokopec. 

Asociace NGV vznikla v roce 2009 a je neziskovou odbornou platformou na podporu širokého využití zemního plynu (CNG) a biometanu v dopravě. Jejím sídlem jsou České Budějovice a členy například ČVUT, VŠCHT Praha, Sdružení automobilového průmyslu ČR a další organizace a firmy. 

 
 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »