NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyDENA: Politická podpora zemního plynu není dostate
 
 

DENA: Politická podpora zemního plynu není dostatečná

 
01085l

čtvrtek, 10. ledna 2013

Aktuální zpráva německé energetické agentury „DENA“ konstatuje stoupající zájem o vozy s pohonem na zemní plyn a kladně hodnotí zvyšující se počet plnicích stanic v SRN, je však kritická k aktuálním politickým podmínkám v dané oblasti.

Nabídka vozů s pohonem na zemní plyn na německém automobilovém trhu má stejně jako počet plnicích stanic v SRN stoupající tendenci. Aby tento trend pokračoval i v dalších letech, je třeba, aby se kromě investicí do tohoto sektoru zlepšily také politické podmínky podporující a upravující využívání zemního plynu jako pohonné hmoty – tak lze v krátkosti sumarizovat novou hodnotící zprávu německé energetické agentury DENA, jež se zevrubně zabývá zemním plynem v dopravě v SRN.

Tato zpráva, na jejímž sestavení podíleli zástupci Iniciativy pro zemní plyn v dopravě „Initiative Erdgasmobilität“ sdružující výrobce automobilů s pohonem na zemní plyn, přední německé energetické společnosti či německý automobilový klub ADAC, již byla předána kompetentním zástupcům Spolkového ministerstva dopravy, kteří její výstupy posoudí a zváží možnosti případné další podpory v politických kruzích. „Politika může dát oblasti zemního plynu v dopravě zcela nové a zásadní impulsy“, zdůrazňuje Stephan Kohler, předseda představenstva německé energetické agentury DENA. „Proto mj. potřebujeme, aby byly ceny pohonných hmot na čerpacích a plnicích stanicích zcela transparentně označovány, tak aby každý řidič zcela jasně zaznamenal cenovou výhodnost zemního plynu či biometanu. Potřebujeme také prodloužit daňové zvýhodnění zemního plynu jako pohonné hmoty i na období po roce 2018, či vytvořit co nejvýhodnější rámcové podmínky pro podporu výstavby sítě plnicích stanic. Bez všech těchto impulsů by bylo dost obtížné naplnit veškerý potenciál, jež zemní plyn či biomethan v dopravě má,“ dodává Kohler.

Vozidla s pohonem na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivých látek než vozidla na konvenční paliva, a to nejen oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, oxidů uhličitého či pevných částic, ale také např. karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů a aromátů (včetně benzenu). Zemní plyn coby pohonná hmota má před sebou perspektivní budoucnost - je nejen cenově dostupný (současná cena stlačeného zemního plynu je cca poloviční oproti ceně benzínu), má však také vysoké oktanové číslo (čímž se současně zvyšuje odolnost proti klepání motoru), a především - jde o ekologicky čisté palivo splňující nejen aktuální, ale i budoucí emisní limity. Dle údajů ve zprávě se v nabídce německého automobilového trhu v roce 2012 objevily tři nové osobní vozy s pohonem na zemní plyn. Do roku 2015 se přitom počítá s tím, že se celkový počet nabízených osobních vozů s tímto typem pohonu zvýší ze současných 11 až na 19, tj. téměř zdvojnásobí. Také nabídka užitkových vozidel s tímto typem pohonu neustále stoupá, jak mj. jasně demonstroval letošní mezinárodní automobilový veletrh IAA v Hannoveru.

Počet plnicích stanic v SRN se aktuálně zvýšil na 900 - do konce roku 2020 by přitom na území SRN mělo být v provozu již celkem 1300 plnicích stanic. Jen v roce 2011 a v první polovině roku 2012 přibylo na území SRN celkem 56 nových plnicích stanic. Celých 10% zemního plynu nabízeného na německých plnicích stanicích tvoří biomethan vyrobený z obnovitelných zdrojů.Počet německých registrovaných vozů s pohonem na zemní plyn se v roce 2011 zvýšil o 4% na 94 000 a také v roce 2012 se očekává další nárůst počtu registrovaných vozů s tímto typem pohonu.

Spolková vláda deklarovala v rámci své dlouhodobé vládní strategie formulované v roce 2004 úmysl zvýšit podíl zemního plynu (resp. biomethanu) na německém trhu s pohonnými hmotami do roku 2020 až na 4%, což by (vzhledem k současnému stavu) představovalo až 8-násobný nárůst a odpovídalo by celkem 1,4 mil. registrovaným vozům s pohonem na ZP. Právě nárůst počtu registrovaných vozidel s tímto typem pohonu může být přitom jedním z rozhodujících kritérií pro další výstavbu sítě plnicích stanic.

Již v září 2011 podepsali signatáři Iniciativy pro zemní plyn v dopravě společné prohlášení, jehož hlavním cílem je podpora zemního plynu a biometanu v dopravě. Tato iniciativa sdružuje přední výrobce automobilů (společnosti Daimler, Fiat, Iveco Magirus, Opel, Volkswagen), společnosti provozující plnicí a čerpací stanice (BP/Aral, Shell), plynárenské společnosti či firmy podnikající v oblasti obchodu s bioplynem a v neposlední řadě německý automobilový klub „ADAC“. Jejím přímým koordinátorem je německá energetická agentura DENA.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »