NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyEnergetický dialog EU - Rusko v Bruselu
 
 

Energetický dialog EU - Rusko v Bruselu

 
Brusel

neděle, 17. července 2011

Více než stovka účastníků se zúčastnila konference konané v Bruselu 24. června v rámci energetického dialogu EU - Rusko s cílem prozkoumat možnosti inovativního využití zemního plynu a biometanu. Na straně Evropského společenství zahájil konferenci pan Philip Lowe, generální ředitel z ředitelství pro energii Evropské komise, a pan Gertjan Lankhorst, ředitel společnosti GasTerra a vicepresident Eurogasu. Z ruské strany uvedli své příspěvky p. Alexey Sukhov, ředitel mezinárodní spolupráce Ruského ministerstva energetiky a pan Valeryi Yazev, zástupce předsedy ruské dumy a prezident ruské plynařské společnosti.

Konference se soustředila na nové technologie, které mohou při využití zemního plynu a biometanu přispět k vytvoření ekonomiky s nízkými emisemi CO2. Prezentované technologie zahrnovaly CNG (stlačený zemní plyn nebo biometan) osobní vozidla, LNG (zkapalněný zemní plyn) nákladní vozy, plnící technologie na CNG, vysokoefektivní systémy na vytápění domácností, které současně s vytápěním produkují i elektrickou energii. Konference byla podporována Evropskou unií plynárenských společností (Eurogas), Ruskou plynárenskou společností (RGS), Evropskou asociací pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě (NGVA Europe), Evropskou plynárenskou technickou asociací (Marcogaz) a Evropskou skupinou pro výzkum plynu.

Dále byly komentovány výsledky zprávy Evropského expertního týmu s názvem "Future Transport Fuels" (Paliva pro dopravu budoucnosti), která dává podklady pro vytvoření dopravní strategie EU do roku 2050. Konstatuje, že do roku 2050 by mohly alternativní pohony nahradit tradiční fosilní paliva a snížit emisní zátěž produkovanou dopravou. Mezi jmenovanými preferovanými palivy je CNG a zejména stlačený biometan s ohledem na neutrální bilanci produkce CO2.

Za českou stranu se konference zúčastnila Asociace NGV, která prezentovala na výstavce technologií produkty svého člena – společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. – malé plnící stanice na CNG. Ty mohou být použity v domácnostech nebo vnitropodnikových aplikacích a mohou plnit zemní plyn do vozidel či vysokozdvižných vozíku i tam, kde není dostupná veřejná síť čerpacích stanic. Provoz na CNG přitom šetří až 50% provozních nákladů na pohonné hmoty a významně přispívá ke snižování emisí nízkými produkovanými škodlivinami. 

Z neformálních rozhovorů byly zaznamenány plány společnosti Audi, která v roce 2013 bude uvádět na trh první CNG model – A3, počítá se i s následnými modely A4 a A6 s pohonem na CNG.

Stejně tak jsou plánovány i nové modely z VW, které doplní současné VW Touran, Caddy a Passat o VW Up (produkovaný v Bratislavě) a VW Golf. Tyto plány jsou pozitivním signálem pro odbornou veřejnost, že renomované automobilky uvažují vážně o alternativních pohonech a že CNG a biometan v těchto pohonech má své pevné místo.

Související odkazy:

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »