NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 

NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyiHned.cz: Česku hrozí, že nesplní ekologické závaz
 
 

iHned.cz: Česku hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě

 
IMAG0098

úterý, 19. dubna 2016

Podle ekologických závazků Evropské unie se mají do konce příštího roku snížit emise oxidu uhličitého v dopravě o čtyři procenta a do roku 2020 o šest procent. Do roku 2020 má pak 10 procent energie v dopravě pocházet z obnovitelných zdrojů. Od začátku roku však rapidně klesly prodeje čistých a vysokoprocentních biopaliv, protože vinou vyššího zdanění podražila, a neobstojí tak v konkurenci běžných pohonných hmot, jimž nahrává nízká cena ropy.

Podíl paliv s vysokým obsahem biosložky tvoří sice jen několik procent trhu s pohonnými hmotami, jejich neprodejnost však výrazně komplikuje ekologické závazky ČR. "Teoreticky jsou cíle splnitelné, ale po zohlednění složení vozového parku a při současné nízké ceně fosilních paliv by byla snaha o jejich splnění v roce 2017 finančně neuvěřitelně nákladná," řekl deníku Echo24.cz generální ředitel firmy Čepro Jan Duspěva.

"Dosažení čtyřprocentního cíle do roku 2017 se proto jeví jako problematické. Znamenalo by to zvýšit podíl bioetanolu v benzinu na 10 procent, což ale naráží na strukturu vozového parku v ČR. U nafty by to znamenalo také vyšší přídavek MEŘO (FAME) a dobrou dostupnost vyspělých biopaliv," uvedl pro magazín Pro-Energy výkonný ředitel České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Jan Mikulec.

Jak splnit cíle Evropské unie?

Ministerstvo životního prostředí proto nyní zvažuje, že prodejci pohonných hmot budou moci zahrnout do skupiny nízkoemisních látek také stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo elektřinu pro elektromobily. "Na základě loňské směrnice Rady budou moci po změně zákona o ochraně ovzduší, na které aktuálně pracujeme, dodavatelé pohonných hmot nově částečného snížení emisí skleníkových plynů dosáhnout také dodáním zkapalněného ropného plynu LPG, zemního plynu, tedy CNG nebo LNG, a elektrickou energií pro elektromobily," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Řešením může být také přechod na biopaliva druhé generace, která nyní EU preferuje. Ta se nevyrábí ze zemědělských plodin, ale z živočišných odpadů. V současné době ale podle Duspěvy teprve probíhají testy dovezených vzorků.

"To by pro nás znamenalo jistou úlevu. Chceme s ministerstvem ale jednat o všech variantách, které by nám pomohly závazný cíl v současné komplikované situaci splnit," říká Václav Loula, expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, která sdružuje Čepro, Benzinu, MOL, OMV, Agrofert a další velké výrobce, distributory a prodejce pohonných hmot.

Biopaliva jen s certifikátem udržitelnosti

Zatímco cíle snížení emisí CO2 bude asi možné dosáhnout změnou zákona o ovzduší se započítáním jiných alternativních zdrojů v dopravě, splnění cíle 10procentního podílu obnovitelných zdrojů bude podle Martina Kubů, šéfa divize obnovitelných zdrojů a paliv v koncernu Agrofert, obtížnější.

"K dosažení cíle snížení emisí CO2 bude asi možné využít další alternativní zdroje - LPG, CNG, LNG, částečně možná i elektromobily. Ale ke splnění povinného cíle desetiprocentního podílu OZE v dopravě do roku 2020 se tyto zdroje využít nedají, protože nejde o obnovitelné zdroje. Zásadní otázkou bude, jaké najít řešení pro splnění obou dvou cílů. Cíl desetiprocentního podílu OZE v dopravě asi bude nutné splnit zejména pomocí vysokoprocentních nebo čistých biopaliv, neboť jiné obnovitelné zdroje se jako paliva zatím prakticky nepoužívají," vysvětluje Kubů.

"Tady se ukáže historická pravda, že program daňové podpory vysokoprocentních biopaliv není podporou výrobců, jak tvrdili jeho odpůrci. Ale především jde o jediný program ČR na podporu plnění cílů v oblasti OZE v dopravě i snižování emisí," míní Kubů. Naráží na to, že od poloviny roku 2017 má spotřební daň na čistá a vysokoprocentní biopaliva podle schválené novely zákona o spotřební dani opět klesnout, což by mělo pomoci těmto palivům k opětovnému návratu na trh.

Kubů se nedomnívá, že biopaliva jsou slepou uličkou a že nepřispívají ve skutečnosti ke snižování emisí CO2. "Funguje celosvětový systém certifikace udržitelnosti biopaliv, který musí prokázat úsporu emisí proti fosilním palivům. Certifikáty obvykle vydává renomovaná auditorská firma," vysvětluje Kubů.

Zdroj: iHned.cz
Foto: Dopravni.net

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »