NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 

NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyiHNED.cz: První LNG stanice se otevře již příští r
 
 

iHNED.cz: První LNG stanice se otevře již příští rok

 
ENE_04_16_24-25_Prvn_stanice_se_oteve_ji_pt_rok-1

úterý, 20. září 2016

Celosvětové zásoby zemního plynu jsou výrazně větší než zásoby ropy a zkapalněný zemní plyn (LNG) jako palivo má dosáhnout do roku 2035 významného podílu v silniční dopravě. O budoucnosti tohoto paliva v České republice jsme hovořili s místopředsedou rady Českého plynárenského svazu Jiřím Šimkem.

Proč si myslíte, že bude LNG hojně využíváno i v České republice?

Předně proto, že v Evropě se registrují už každý rok stovky těžkých tahačů na LNG, a není žádný důvod, proč bychom měli být výjimkou. Navíc dálková nákladní doprava se šíří napříč Evropou a ČR leží ve středu Evropy, žádné nákladní vozidlo ji nebude objíždět, právě naopak, velká část kamionové dopravy již dnes proudí přes naše území. Vznikl i projekt tzv. Modrých koridorů neboli síť LNG stanic pro těžká vozidla, které na sebe navazují. Druhým důvodem je, že takto to dnes již funguje v zemích, jako je Čína, USA, Austrálie atd., v Evropě ve Skandinávii, Španělsku, zemích Beneluxu, Velké Británii nebo Turecku. Zkrátka Česká republika má k úspěšnému využití LNG výrazné předpoklady, protože leží ve středu Evropy a projíždí přes její území velká část dopravy přepravních firem. Navíc v České republice má sídlo jeden z nejvýznamnějších evropských dodavatelů LNG technologie a tím je společnost Chart Ferox Děčín.

A má Evropa dost LNG stanic?

V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, do konce letošního roku by se mělo otevřít nejméně dalších 50. Kamionová doprava na LNG bude velmi rychle přibývat, protože zde jsou úspory pro soukromé společnosti opravdu výrazné a návratnost velmi krátká. Velkým lákadlem pro dálkovou dopravu je fakt, že vozy na LNG uspoří 25 procent nákladů na naftu.

Díky čemu vznikl tak razantní nástup?

Poptávku po LNG nastartoval nástup emisní normy Euro 6, která zpřísňuje limity výfukových exhalací. Řešením pro dopravce je právě zkapalněný plyn, pomocí využití LNG se dá dosáhnout snižování i emisí skleníkových plynů. Svůj podíl na tom má v roce 2014 schválení evropské Směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva a následně národní akční plány členských zemí. Do pěti let tak počítá i u nás národní akční plán Čistá mobilita s výstavbou nejméně pěti LNG stanic. I nejnovější vládní zpráva francouzského ministerstva energetiky a životního prostředí uvádí, že rozvoj LNG jako silničního paliva je tím nejefektivnějším způsobem, jak splnit nové ekologické normy stanovené evropskou legislativou.

Pro jakoukoliv dopravu?

LNG není nejvhodnější palivo pro osobní dopravu, protože jeho nevýhodou bohužel je, že i přes tepelně izolovanou nádrž se plyn při delší odstávce z vozidla odpařuje. LNG se díky menšímu objemu využívá i v lodní dopravě. Jedná se především o využití jako pohon tankerů přepravujících po moři LNG na dlouhé vzdálenosti. První loď tohoto typu byla uvedena do provozu již v roce 1964.

V jakém časovém horizontu tedy budou v ČR první stanice a kolik odhadujete, že se jich postaví?

První LNG stanice by měla být otevřena nejpozději v roce 2017. Čerpací LNG stanice není složité postavit, jsou investičně dostupné a návratné, mají nízkou energetickou náročnost samotné stanice. Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat velmi výrazně, a to zejména právě pro nákladní, možná i autobusovou dopravu, a v roce 2030 se odhaduje, že bude u nás jezdit až 1300 LNG vozidel. Velmi úspěšně se LNG také využívá pro vozové parky technických služeb nebo chladírenských aut, kde kapalný plyn slouží nejen jako pohonná látka, ale při odpařování i jako dodavatel chladu.

Kolik potřebuje Česká republika LNG stanic?

Dojezd LNG vozidel je až 1200 kilometrů, tedy pro celou Českou republiku by stačily tři, maximálně pět stanic rozmístěných u hlavních tahů, popřípadě může zde být umístěna i zkapalňovací jednotka. Pokud nebudeme počítat nejméně 25procentní úsporu na palivu, právě dlouhý dojezd je největší výhodou LNG v dopravě. Výhoda úspory nákladů (ve srovnání s naftou) je v přepravním průmyslu samozřejmě silný argument. Další výhodou je, že se spojuje využívání CNG i LNG v dopravě a vznikají tzv. LCNG stanice, na kterých se dá tankovat i CNG.

Má ještě LNG nějaké další výhody pro přepravce?

Třeba hlučnost motoru je o polovinu nižší. Největší výhodou LNG je, že kapalný zemní plyn zaujímá cca 600krát menší objem než plynný zemní plyn. Zkapalněním se tedy objem zemního plynu zmenší třikrát více než při stlačení a vůz na LNG dojede třikrát dále než vozidlo se stejně velkou nádrží na CNG. Z Prahy tak kamion nebo autobus dojede na jedno natankování například až do Paříže. Na trhu jsou LNG vozy značky Iveco, chystá se vozy vyrábět i Volvo, Scania, MAN aj. Jinak doba plnění je srovnatelná s klasickými pohonnými hmotami.

Kde se dá LNG pro stanice získat?

Síť LNG terminálů není závislá na konvenčním plynárenství, to je její velkou předností. Pro získání LNG můžeme buď potrubní zemní plyn zkapalnit, nebo nakoupit LNG v některém z evropských přijímacích LNG terminálů (Rotterdam, Svinoušče, Barcelona, Adria (IT) atd.) a následně do ČR dopravit silničními cisternami, cisternami po železnici nebo případně na lodi.

Jaký je tedy obecný výhled pro LNG?

Velmi pozitivní. Podle zprávy Mezinárodní plynárenské unie (IGU) rostou od roku 2000 dodávky LNG nejrychleji ze všech jiných zdrojů plynu, při průměru kolem sedmi procent ročně, a LNG bude dále zvyšovat svůj podíl na trhu s plynem nejméně do roku 2020. Do Evropy bylo už v roce 2013 dodáno 51,5 mld. m3 LNG, tedy přibližně jedna osmina veškerého importovaného plynu. Katar, který je největším vývozcem LNG na světě, vyvezl v roce 2014 téměř 77 milionů tun LNG, což byla přibližně jedna třetina celosvětové dodávky. Celosvětově obchod LNG dosáhl 241,1 milionu tun v roce 2014 a vzrostl o 4,3 milionu tun oproti roku 2013. To byla druhá nejvyšší dosažená hodnota, těsně za 241,5 milionu tun obchodovaných v roce 2011. Dle předpokladů se podíl LNG v energetickém mixu EU bude v roce 2035 pohybovat okolo 23 %.

Zdroj a foto: iHNED.cz

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »