NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
 

Konference AUTOSYMPO 2013

 
526929_347885341952149_723839711_n

pátek, 4. října 2013

Ve dnech 30. - 31.10 se koná tradiční odborná konference Autosympo věnovaná alternativním palivům. Poprvé je akce pořádána jako celostátní dvoudenní akce pod patronací FISITA, Světové federace společností automobilových inženýrů a techniků.

Na akci bude poprvé veřejně představen projekt „LNG Masterplan Rýn-Mohan Dunaj“, v jehož rámci by měli tři desítky investorů z 11 zemí zásobovat zkapalněným zemním plynem evropské vnitrozemí. Česká strana je zastoupena prostřednictvím Asociace NGV, která také získala dotační příspěvek na studie a projekty rozšíření LNG v Česku.

Konference proběhne v hotelu Academic v Roztokách u Prahy. AUTOSYMPO 2013 bude místem setkání odborníků z oblasti automobilového výzkumu a výroby, legislativy a všech těch, kteří se zabývají silniční dopravou a životním prostředím na celostátní, regionální i zcela lokální úrovni. Jde tak o velmi široké fórum pro výměnu zkušeností a pro konfrontaci záměrů a praktických výsledků.

Pořadateli a odbornými garanty symposia na diskutované téma „Alternativy pohonu automobilů“ jsou Česká automobilová společnost (CAS-SAE), ČVUT v Praze – Fakulta strojní a Asociace NGV. Spolupracujícími organizacemi jsou agentura CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu. Své další plány v oblasti CNG představí i VW a Škoda Auto.

Další informace a on-line přihlášení na konferenci

Odborný program celodenní konference prvního dne je určen především pro širokou veřejnost a příslušné organizace státní správy. Bude se zabývat především legislativou, aktuálními trendy, zkušenostmi provozovatelů vozových parků a infrastruktury. 

Specifický program celodenního kolokvia druhého dne je rekapitulací výsledků řešení zadaných úkolů a práce pracovníků automobilového výzkumu a vývoje v roce 2013. V této části budou některé příspěvky předneseny v angličtině.

Tisková zpráva ke stažení (doc)

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »