NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyNárodní akční plán Čistá mobilita podpoří CNG
 
 

Národní akční plán Čistá mobilita podpoří CNG

 
1363594216_18.3.plyn

čtvrtek, 22. května 2014

Dnes od 10 hodin proběhne v Praze již páté zasedání pracovní skupiny PLYN k Národnímu akčnímu plánu Čistá mobilita. Za Český plynárenský svaz (ČPS) se vždy účastní výkonný ředitel Jan Ruml. Výsledkem práce skupiny bude koncem roku 2014 koordinovaná strategie čisté mobility na podporu výzkumu a vývoje v této oblasti pro Českou republiku (ČR), která bude do konce roku 2014 předložena na jednání Vlády ČR. NAP vychází z Národního programu reforem 2013, na základě kterého se vláda rozhodla přijmout Program čisté mobility zaměřený na využití alternativních druhů paliv, lepší kvalitu ovzduší, snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů vznikajících z dopravy. Přijatý program má být také zaměřen na závazky vyplývající z Plánu jednotného evropského dopravního prostoru. Zpracování NAP ČR je současně jedním z nástrojů prosazování státní energetické koncepce.

Mezi účastníky pracovní skupiny patří zástupci ministerstev, akademické sféry, plynárenských společností, investorů plnicích CNG stanic a výrobců vozů na CNG. NAP bude obsahovat část analytickou (vliv dopravy na životní prostředí, pobídky při nákupu čistých vozidel atd.) a část implementační (cíle v oblasti čisté mobility v ČR, infrastruktura, atd.). Podobné národní strategie mají i ostatní členské státy EU.

„Členové Českého plynárenského svazu se věnují celý rok Národnímu akčnímu plánu s velkou pečlivostí, protože podpoří CNG, ať už v rámci výstavby nových plnicích stanic, ale obecně i v dalším rozvoji tohoto alternativního paliva. Je v plném souladu i s novou Směrnicí EU o infrastruktuře alternativních paliv. Podporovat čistou mobilitu je dnes opravdu nevyhnutelné, především z důvodu zlepšení kvality ovzduší.“ uvádí výkonný ředitel ČPS Jan Ruml. 

„NAP ČR navazuje i na čerstvě schválenou Směrnici EU o zavedení infrastruktury pro CNG, která má pro Evropu velký význam. Je výrazným signálem pro všechny, provozovatele, výrobce, ale i řidiče, aby se nadále zabývali intenzivněji rozvojem a perspektivou CNG v dopravě,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. 

„EU letos připravuje závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 procent a vozy na CNG mají o 25 až 30 procent méně CO2, podporovat zemní plyn je tedy to nejjednodušší, jak tyto emise snížit,“ říká Jan Žákovec, vedoucí pracovní skupiny PLYN NAP ČR a vedoucí Technického výboru 5 Užití plynu ČPS.

„Zemní plyn má ze všech alternativních paliv největší ekonomické výhody, už zvýšenou nabídku až 65 druhů vozidel, nyní nárůst infrastruktury a jednoznačný přínos pro životní prostředí,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS). 

„Nejrychleji budou i u nás ve střednědobém horizontu přibývat vozidla v oblasti dálkové přepravy, tedy kamionové dopravy (LNG), protože tam jsou úspory opravdu markantní a návratnost velmi krátká. V krátkodobém horizontu se očekává dynamický nárůst segmentu osobních CNG vozidel, neboť i největší domácí výrobce právě zahajuje výrobu CNG automobilu, který patří k nejoblíbenějším na trhu,“ dodává Jan Ruml. „Zemní plyn je nejvšestrannější alternativní palivo, na zemní plyn jezdí dnes osobní auta, nákladní automobily, autobusy, ale i popelářské vozy, motorky, trojkolky, tzv. vysokozdvižné vozíky, traktory, letištní tahače, lokomotivy a v Austrálii dokonce i stopadesátitunové silniční vlaky,“ říká Jan Ruml.

Zdroj: Tisková zpráva ČPS
 
 
 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »