NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyNárodní akční plán čisté mobility doporučuje více
 
 

Národní akční plán čisté mobility doporučuje více vozidel na CNG

 
IMG_0676

čtvrtek, 4. prosince 2014

Ve dnech 20. a 21. listopadu se v Loučni uskutečnil diskusní kulatý stůl odborníků z oblasti alternativních ekologických zdrojů pohonu motorových vozidel nazvaný "Čistá mobilita".

Odborného diskusního fóra se zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj a dále energetických a plynárenských společností, výrobců ekologických vozidel a plnících stanic na stlačený zemní plyn. Diskutovat přišli i zástupci měst a obcí a dopravních podniků, obsluhujících městskou a příměstskou autobusovou dopravu a využívajících některého z alternativních zdrojů energie.

Klíčovým bodem setkání byla prezentace Národního akčního plánu čisté mobility a především odborná diskuse nad navrhovanými opatřeními, která by měla napomoci zvýšení počtu ekologických vozidel na CNG a elektromobilů a dobudování související infrastruktury v České republice, která brání masivnějšímu rozvoji ekologických zdrojů v individuální i hromadné dopravě.

Na fóru zazněly i dosavadní zkušenosti zástupců těch dopravních podniků, které využívají vozidel a především autobusů městské a příměstské dopravy, poháněných CNG nebo elektřinou.

Nejzajímavější závěry a doporučení, které vzešly z diskuse účastníků kulatého stolu, budou zapracovány do připravovaného Národního akčního plánu čisté mobility.

Zdroj: Enviweb.cz

 
 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »