NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyNízkoemisní zóny jako v Německu? Příště lépe.
 
 

Nízkoemisní zóny jako v Německu? Příště lépe.

 
emisni_plakety

neděle, 24. února 2013

Na začátku února byl schválen prováděcí předpis umožňující městům a obcím zřídit tzv. nízkoemisní zóny. Jedná se prý o stejný model, jako platí v Německu. Rozdíl je ale zásadní. Nutnost existence objízdné trasy a další podmínky vyhlášení těchto zón podle Zákona o ochraně ovzduší, nedovolí všem městům a obcím zlepšit vzduch znečištěný dopravou.

Na začátku února bylo schváleno Nařízení o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Jedná se tedy o prováděcí předpis, podle kterého mohou města a obce vydávat podle individuálního uvážení obecně platné vyhlášky zřizující tzv. nízkoemisní zóny, a to buď na celém území anebo jen části. 

Vjezd do vyznačených oblastí pak budou povolovat příslušné emisní plakety rozlišené podle barev a nalepené na vnitřní straně předního okna. Zelenou plaketu pak dostanou i např. vozy na zemní plyn. Auta na zemní plyn totiž téměř neprodukují nebezpečné prachové částice. „Jsme rádi, že ekologická auta, mezi která auta na zemní plyn bezpochyby patří, budou moci se zelenou plaketou vjet všude. Naši motoristé konečně získají viditelnou výhodu,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV. 

Zároveň si ale myslím, že model Německa, kde se tyto nízkoemisní zóny uplatňují již roky, nebyl zásadně dodržen,“ dodává Prokopec. „Hlavní problém vidím v tom, že podle Zákona o ochraně ovzduší lze nízkoemisní zóny zavést pouze ve zvláště chráněných územích, na lázeňských místech a tam kde došlo k překročení určených imisních limitů, ale zároveň tam vždy musí být objízdná trasa,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV. 

Pokud vyhlášku zastupitelstva města a obcí schválí, musí dodržet lhůtu jednoho roku, než vyhláška vstoupí v platnost „Prvních nízkoemisních zón se tedy můžeme dočkat až v únoru příštího roku,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »