NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyNová daňová povinnost pro zemní plyn od 1.1. 2012
 
 

Nová daňová povinnost pro zemní plyn od 1.1. 2012

 
Celní správa

pondělí, 12. prosince 2011

Podle ustanovení § 4 části čtyřicáté páté zákona číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDzP“), je předmětem daně z plynu také zemní plyn (v plynném stavu zařazovaný pod kód nomenklatury 2711 21, zkapalněný pod 2711 11) určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů, příp. pro výrobu tepla.

Zdanění zemního plynu použitého pro pohon motorových vozidel příslušnou daní zplynu závisí na účelu použití, pro který je dodáván jeho dodavatelem konečnému spotřebiteli (provozovateli plnicího zařízení). V praxi může být takovýto plyn dodáván

  1. osvobozený od daně z plynu (většinou plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech),
  2. zdaněný nižší sazbou daně z plynu jako plyn určený k jinému použití než pro pohon motorových vozidel (nezahrnuje použití dle bodu 1), nebo
  3. zdaněný příslušnou sazbou daně z plynu jako plyn určený pro pohon motorových vozidel.


V tomto členění je také daná problematika dále řešena - více zde.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »