NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyProjekt LNG Masterplan zaznamenal klíčový úspěch
 
 

Projekt LNG Masterplan zaznamenal klíčový úspěch

 
europa_Chemgas_SiroccoECTenT2409web

pátek, 31. října 2014

Projekt LNG Masterplan, do kterého je za Českou republiku zapojená Asociace NGV, zaznamenal klíčový úspěch. V rámci jeho realizace bylo pořízeno nové moderní říční plavidlo pohánéně zkapalněným zemním plynem (LNG). O nové lodi nesoucí název “Sirocco” informuje přímo agentura INEA (The Innovation and Networks Executive Agency), která projekt v roce 2012 schválila k financování z programu TEN-T (Trans-European Transport Network).

Projekt LNG Masterplan podpořený celkem 40 mil. eur realizuje konsorcium složené ze 33 partnerů z privátního a veřejného sektoru financuje sérii studií a pilotních investic zaměřených na využití LNG ve vnitrozemské lodní dopravě a to nejen pro vlastní pohon plavidel, ale také pro jeho distribuci na území podél říční cesty Rýn - Mohan - Dunaj. Projekt končí v prosinci 2015 a je klíčovou iniciativou pro šíření povědomí o využití LNG na evropských říčních sítích.

Zdroj: INEA

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »