NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyStavitelé CNG stanic v ČR se sejdou v Kurdějově
 
 

Stavitelé CNG stanic v ČR se sejdou v Kurdějově

 

úterý, 18. listopadu 2014

Již tento týden, ve čtvrtek 20. listopadu, začíná dvoudenní konference PRO-ENERGY CON 2014. Konferenci pořádá tradičně PRO-ENERGY magazín v hotelu Kurdějov u Hustopečí na Moravě. Odborná energetická konference bude letos zaměřena i na alternativní paliva v dopravě. V rámci CNG panelové diskuze „Bilance 2014 a výhledy pro rok 2015“ se sejdou všichni stavitelé CNG stanic v ČR. 20. listopadu od 14,30 hodin vystoupí Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS), Jan Světlík, generální ředitel Vítkovice Holding, Zdeněk Kaplan, jednatel RWE Energo, Hugo Kysilka, marketingový ředitel, VEMEX, Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina. Hostem bude i zástupce společnosti Škoda Auto.

CNG je na poli alternativních paliv nyní nejen u nás, ale i ve světě, největším dravcem. V poslední době CNG doslova zažívá boom, auta na CNG v ČR jednoznačně z alternativních paliv vítězí. O dalším rozšíření vozů na stlačený zemní plyn jak ve firemních flotilách (které mají někde už i více než 700 CNG vozů), tak i u soukromníků, rozhodne nadále dostupnost vozů, cena paliva i hustota sítě plnicích stanic na CNG. Právě v průběhu panelové diskuze k rozvoji CNG v dopravě vystoupí představitelé všech nejvýznamnějších stavitelů CNG stanic v ČR, aby seznámili účastníky konference s nejnovějšími projekty, firemními nabídkami a jejich plány do budoucna v ČR. Panelovou diskuzi moderuje odborník na alternativní paliva Petr Soukup.

 „CNG je dnes jednoznačně nejperspektivnějším palivem, vozy mají stejný vzhled i výkon jako u tradičních paliv, nemají žádná omezení, stejnou rychlost natankování atd. Po dohodě s provozovateli tradičních plnicích stanic se začíná přibližovat i hustota počtu plnicích stanic, v tom nemá žádné jiné alternativní palivo dnes konkurenci. Při využití CNG navíc máte téměř poloviční úsporu, prokazatelně bezpečnější provoz než s vozy na tradiční paliva, dokonce výhodu úlev na některých daních a dobrý pocit, že šetříte životní prostředí,“ uvádí Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Společnost Benzina by ráda v budoucnu řidičům nabídla nejširší síť CNG stanic v tuzemsku, na jejich stanicích již vznikají stojany například společností Vítkovice Doprava nebo RWE Energo. Benzina plánuje řidičům nabídnout CNG stojany zejména v rámci čerpacích stanic na dálničních tazích, silnicích I. třídy, rychlostních komunikacích a rovněž ve městech. Celkově v síti Benzina vidí společnost potenciál zhruba pro 40 CNG stojanů.

Spotřeba CNG strmě narůstala od roku 2000 a zvýšila se celkem 7,5 násobně, v období 2008–2013 narostla spotřeba CNG na trojnásobek, tj. o 200 procent. „I když v současné době stlačený zemní plyn a investice do infrastruktury plnících stanic přitahuje stále více zájemců, pozice alternativního paliva CNG, který je v ČR tím nejrozšířenějším, ve vozovém parku všech druhů vozidel zůstává nadále okrajová,“ dodává Jiří Šimek. V ČR jezdí nyní asi 8,5 tisíce vozidel na CNG, což není ani 0,2 procenta ze všech registrovaných vozů. Nicméně vozový park nabízený v ČR je dostatečný, zahrnuje přes 35 sériově vyráběných modelů osobních automobilů.

Elektromobil není dnes ryze ekologické vozidlo, energie se musí vyrobit v elektrárně a ta produkuje emise. Výroba ani likvidace baterií není vůbec ekologická a v důsledku výroby elektřiny se zvyšuje také nejen samotná spotřeba vody, ale i produkce vodních par do ovzduší. Konečná směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, která byla schválena v dubnu Evropským parlamentem a finálně přijata Radou dne 29. září 2014, požaduje po členských státech, aby vypracovaly národní politické rámce pro rozvoj trhu alternativních paliv a infrastruktury. Současně podpořily přijetí společných technických standardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí stanice byly navzájem interoperabilní.

Do čistého životního prostředí a výstavby CNG stanic se nyní investují v Evropě velké prostředky. Odhaduje se, že asi 160 miliard eur bude investováno do nových CNG stanic jen

v EU. Plnicí stanice musí podle nové Směrnice být vybudovány do roku 2020 pro vozidla na CNG v městských oblastech, do roku 2025 pro vozidla poháněná CNG a LNG podél silnic, které patří do jádra transevropské dopravní sítě (TEN-T), do roku 2025 plnicí stanice pro nákladní dopravu LNG pohybující se mezi body sítě TEN-T. Země EU, tedy i Česká republika, nyní musí do roku 2016 připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou. Komise poté posoudí a podá zprávu o těchto vnitrostátních politických rámcích s cílem zajistit soudržnost na úrovni Unie.

Se zvýšením podílu CNG a LNG v dopravě počítá i návrh Aktualizované státní energetické koncepce.

Program celé konference PRO-ENERGY CON 2014 včetně panelové diskuze najdete zde.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »