NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyV Třeboni se bude jednat o budoucnosti využívání z
 
 

V Třeboni se bude jednat o budoucnosti využívání zemního plynu v dopravě

 

čtvrtek, 14. října 2010

Kromě tradiční a letos už desáté výroční konference o bioplynu budou třeboňské lázně Aurora hostit začátkem října mezinárodní setkání a konferenci odborníků zabývajících se využíváním plynných paliv v dopravě. „Rozhodli jsme se využít nabídky České bioplynové asociace, která se podílí na organizaci nejvýznamnější konference o bioplynu v České republice a uspořádat v tomto příjemném prostředí mezinárodní setkání odborníků, vědeckých pracovníků a firem usilující o větší rozvoj využívání zemního plynu a biometanu v dopravě“, seznamuje s motivy akce Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV. „Zasedání třinácti partnerů ze sedmi zemí podílejících se na evropském projektu GasHighWay, vyvrcholí ve středu 6. října konáním mezinárodní konference, která představí poslední vývoj a trendy využívání plynných paliv v Evropě a v České republice, příklady dobré praxe, pilotních projektů, současný technologický a legislativní stav oboru“, říká Prokopec a dodává, že pro účastníky je připraven i zajímavý doprovodný program.

V České republice se zemní plyn jako pohonná hmota začal uplatňovat již od roku 1981, kdy byla provedena první přestavba vozidla na zemní plyn. Počátkem devadesátých let patřila Česká republika v plynofikaci dopravy na přední místa ve světě. Dobře se rozbíhající program plynofikace dopravy se však poté zpomalil. Před Českou republiku se dostaly další evropské země, které s plynofikací dopravy začínaly daleko později. Počátkem 21. století zájem o zemní plyn opět roste. Česká republika stejně jako většina evropských zemí zažívá v současné době strmý meziroční růst počtu vozů poháněných zemním plynem. Rozvoj tohoto slibného oboru s environmentálně příznivými dopady je bohužel nejvíce brzděn nedostatečnou infrastrukturou plnících stanic a nízkou mírou povědomí o výhodách tohoto pohonu. Česká republika prožívá v současnosti významný rozvoj využívání plynných paliv v dopravě, nově se v Evropě rozbíhají i projekty, které umožňují pohon vozidel na upravený bioplyn.

Právě bioplyn je společným bodem návazné konference, která ve čtvrtek a v pátek v Auroře pokračuje. Miroslav Kajan, předseda představenstva České bioplynové asociace, spolupráci velmi vítá: „S kolegy z Asociace NGV jsme se dohodli na společném postupu podpory obou oborů, protože mají velmi úzké vazby. Nové trendy využívání bioplynu ukazují zcela jasně, že v budoucnu budeme toto palivo využívat nejen k výrobě elektrické energie a tepla“.

Asociace NGV byla založena v srpnu roku 2009 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biomethanu v dopravě. Hlavní cíle této asociace spočívají ve sdružování odborníků a zájemců o tuto problematiku, zvyšování povědomí o výhodách plynných pohonů a rozvoj spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou v oblasti výzkumu a vývoje souvisejících technologií a jejich implementace.
V současné době mezi členy asociace patří např. VŠCHT, ČVUT Praha, Svaz automobilového průmyslu ČR, Česká bioplynová asociace a další organizace a podniky působící v oboru.

Odkazy:

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »