NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyVláda poskytne jistotu pro další rozvoj užití zemn
 
 

Vláda poskytne jistotu pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě po roce 2020

 

čtvrtek, 12. dubna 2018

Vláda schválila Memorandum o dlouhodobé spolupráci s plynárenskými společnostmi v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 a stanovila podmínky pro vývoj spotřební daně pro stlačený zemní plyn tak, aby jeho cena zůstala konkurenceschopná oproti konvenčním palivům i po roce 2020.

Cílem Memoranda je stanovení přiměřených podmínek pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů a zároveň byla plynárenským firmám poskytnuta určitá záruka podmínek, za kterých budou investovat a podnikat. Deklaruje potřebu zvýšení podílu vozidel na alternativní pohon a snižování emisí v dopravě také s přihlédnutím k dokumentům Evropské unie. Memorandum bude uzavřeno na dobu určitou na období do 31. 12. 2025.

"Chceme společnými silami podpořit další rozvoj vozidel na stlačený plyn a budování potřebné infrastruktury," uvedl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. " Zároveň poskytneme veřejnosti i firmám investiční a plánovací jistotu, která umožní další rozvoj tohoto alternativního segmentu," dodal ministr Hüner.

Memorandum obsahuje závazky plynárenských společností, které se týkají výstavby sítě CNG plnících stanic, realizace marketingové podpory za účelem širšího využití zemního plynu v dopravě, přípravných kroků k rozvoji vozidel na zkapalněný zemní plyn a využití biomethanu v dopravě a budování infrastruktury. Stát se zavazuje podporovat rozvoj využití zemního plynu v dopravě odpovídající daňovou politikou a v rámci relevantních dotačních programů, s ohledem na disponibilní zdroje, řízení programu a rozhodnutí řídících subjektů.

Dokument vznikl ze společných jednání Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Českého plynárenského svazu a Sdružení automobilového průmyslu.

Emise z dopravy se na celkovém znečištění ovzduší v ČR podílejí přibližně z jedné pětiny. V současné době jezdí po tuzemských silnicích zhruba 17 500 vozidel na CNG a jejich počet stále roste. Výrazně by k tomu měly přispět také orgány veřejné správy, které mají dle Národního akčního plánu čisté mobility v roce 2020 mít ve svých vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo představovat až 5 000 nových CNG vozů. Dle středně optimistického scénáře by v tomto roce mělo být v provozu přibližně 50 000 vozidel na CNG a jeho spotřeba přesáhnout 130 mil. m3.

Dopravní podniky provozující veřejnou dopravu v letech 2014 a 2015 využily možnosti dotačního programu Ministerstva životního prostředí a nakoupily přes 300 autobusů na CNG za více než 1 mld. Kč. V letech 2014 - 2020 v rámci Integrovaného regionálního programu Ministerstva pro místní rozvoj mohou poskytovatelé veřejné dopravy čerpat dotace na pořízení nízkoemisních vozidel včetně autobusů na CNG. V první výzvě by jich mělo být pořízeno skoro 150. Díky těmto podporám již je v provozu přes 1 100 autobusů. Také firmy, jak soukromé, tak státní, využívají vozidla na CNG z důvodu nižších provozních nákladů. Pro majitele těchto vozidel je nutné zajistit dlouhodobou jistotu z hlediska právě nižších nákladů. I pro období 2014 -2020 je počítáno s využitím strukturálních fondů (Integrovaného regionálního operačního programu) na podporu nákupu nízkoemisních vozidel včetně autobusů na CNG.

Tuzemský výrobce Škoda Auto plánuje výrobu minimálně jednoho modelu na CNG. V současnosti se Škoda podílí přibližně na 80 % prodejích CNG osobních automobilů u nás. Z hlediska dostupné infrastruktury je zde již více jak 200 plniček (veřejných nebo neveřejných) CNG.

V současné době je v České republice téměř 600 bioplynových stanic. V roce 2016 vyrobily přes 1,159 mld. m3 bioplynu, který byl využit zejména k výrobě elektřiny a tepla. Právě možnost využít bioplyn pro dopravu by výrazně napomohla tuzemským dodavatelům paliv splnit cíle pro rok 2020 z hlediska povinného podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě a zároveň České republice redukovat závislost na dovozu zemního plynu.

Zdroj: MPO

 
 
 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »