NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyVýzva k účasti na projektu analýzy neregulovaných
 
 

Výzva k účasti na projektu analýzy neregulovaných emisí

 
SGC logo

úterý, 3. dubna 2012

Swedish Gas Center vyzývá k participaci na projektu "Analýzy neregulovaných emisí u nákladních vozidel poháněných na naftu a CNG". Kromě emisí, na které platí limity dané např. normami EUR 5 a EUR 6, mezi které patří CO2, pevné částice, NOx, CH4, CO a HCx , mohou neregulované emise představovat také závažná zdravotní rizika a rizika pro životní prostředí. Cílem projektu je u těchto složek analyzovat hodnoty při použití paliv nafta a CNG v různých poměrech.

Projekt je dotován ze švédské strany částkou odpovídající 31% celkového rozpočtu, který činí 1,26 mil SEK a trvání projektu je v období let 2012 až 2013.

Zatímco v hodnotách medializovaných hodnot skleníkových plynů (CO2) se s postupujícími přísnějšími limity rozdíl mezi naftovými a plynovými motory stírá, v ostatních složkách mají plynové motory výhodu v nižších úrovních emitovaných exhalací. Projekt chce kvantifikovat tyto rozdíly a přispět k větší konkurenceschopnosti plynových motorů.

Testování bude probíhat na 4 různých motorech od různých objemech lišících se v metodách úpravy an pohon CNG. 

Ke stažení popis projektu v anglickém jazyce (pdf)

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »