NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěNovinkyZvyšování počtu vozidel na CNG je součástí koncepc
 
 

Zvyšování počtu vozidel na CNG je součástí koncepce čisté dopravy i v ČR

 

pondělí, 26. ledna 2015

Koncem roku 2014 se za účasti 4 ministerstev uskutečnilo setkání k vyhodnocení celoročních prací Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility. Cílem této zásadní koncepce rozvoje udržitelné dopravy v ČR je snižování emisí a závislost na klasických kapalných palivech. Setkání přineslo velmi pozitivní výsledky v otázce zvyšování počtu vozidel na CNG a budování související infrastruktury po celé České republice. CNG je na poli alternativních paliv nyní nejen u nás, ale i ve světě, největším dravcem. Finální materiál NAP čistá mobilita by měl být předložen vládě k projednání v první polovině roku 2015.

Plán čisté mobility navazuje na jiné české i evropské strategické dokumenty, z nichž nejdůležitější je směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, která byla finálně přijata Evropským parlamentem i Radou dne 29. září 2014. „Směrnice požaduje po členských státech, aby vypracovaly národní politické rámce pro rozvoj trhu všech alternativních paliv a infrastruktury, nicméně třetím nejrozšířenějším palivem po benzinu a naftě bude jednoznačně zemní plyn,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS). Současně směrnice požaduje přijetí společných technických standardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí stanice byly navzájem interoperabilní. Směrnice také ukazuje směr nastavení příslušných informací pro spotřebitele o alternativních palivech včetně jasné a spolehlivé metodiky srovnání cen.

Z dalších navazujících dokumentů je to Strategii Evropa 2020, která byla přijata v EU už v roce 2010. Zpracování NAP ČR je současně jedním z nástrojů prosazování aktualizované státní energetické koncepce. Ta počítá se zvýšením podílu CNG a LNG v dopravě „Využití CNG je klíčovým trendem snižování spotřeby vozidel a nástupu alternativních pohonů v dopravě,“ uvádí se v ASEK. „V souvislosti s výstavbou plnicích stanic CNG se očekává podle ASEK rozšíření vozidel s tímto pohonem také u městské dopravy, komunálních vozidel pro svoz odpadu, vozových parků velkých organizací aj. Podpora ekologických dopravních prostředků patří v ASEK mezi sedm hlavních cílů v oblasti dopravy, a to silniční i železniční,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Plán čisté mobility se promítá i do dalších českých strategických dokumentů, jako například Dopravní politika do roku 2020. Pro realizaci NAP čistá mobilita je možné využít některých fondů EU, jako např. Integrovaného regionálního operačního programu, OP Doprava, IROP, Horizont 2020, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nebo evropského fondu CEF, který podporuje vznik různých studií a pilotních programů. Jen na tento program uvolnila Evropská komise pro rok 2015 celkem 160 milionů eur. Žádosti se přijímají do konce února 2015. Operační program Doprava sice zatím Evropská komise ještě neschválila, ale mělo by se tak stát v prvních měsících letošího roku. 

„EU schválila závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 procent a vozy na CNG mají o 25 až 30 procent méně CO2, podporovat zemní plyn je tedy to nejjednodušší, jak tyto emise snížit,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. „Zemní plyn má ze všech alternativních paliv největší ekonomické výhody, už zvýšenou nabídku až 65 druhů vozidel, nyní rychlý nárůst infrastruktury a neoddiskutovatelný přínos pro životní prostředí,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS). Při využití CNG navíc máte výraznou úsporu, prokazatelně bezpečnější provoz než s vozy na tradiční paliva, výhodu úlev třeba na silničních daních a dobrý pocit, že šetříte životní prostředí,“ uvádí Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Plán čisté mobility má část analytickou (vliv dopravy na životní prostředí, pobídky při nákupu čistých vozidel atd.) a část implementační (cíle v oblasti čisté mobility v ČR, infrastruktura, atd.). Podobné národní strategie mají i ostatní členské státy EU.

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »