NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

 

Definice

 

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Je to plyn, který je dostupný v plynovodné síti v Evropě a ČR a je využíván k výrobě tepelné a elektrické energie. Pro účely využití v dopravě se z hlediska koncentrace energie musí stlačit 200x pomocí vysokotlakých kompresorů. I po stlačení zůstává CNG v plynné formě.

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1 - 6 %). Nachází se v podzemí buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo.

Samotný zemní plyn je bez zápachu; proto se při jeho distribuci provádí tzv. odorizace, tj. přidávají se do něj zapáchající plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby čichem bylo možno pocítit zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší než 1 procento. Zásoby zemního plynu vystačí podle posledních expertních analýz zhruba 2x déle, než zásoby ropy, proto je toto palivo perspektivní pro budoucnost.

Kromě toho se etabluje obnovitelné "dvojče" zemního plynu – biometan. Ten vzniká vyčištěním bioplynu, který se vyrábí z přírodních odpadů či z energetických rostlin. Bioplyn obsahuje zpravidla okolo 65% metanu a zbytek jsou balastní látky, které je potřeba odstranit pro další použití. Touto úpravou vzniká biometan, nositel energie v podstatě 100% záměný se zemním plynem s podílem metanu přes 95%.

CNG

Bioplyn vzniká z odpadů např. na skládkách, na čistírnách odpadních vod, v bioplynových stanicích, kde se pracovávají energetické rostliny a kejda. Využitím bioplynu po následné úpravě na biometan se v budoucnosti bude zmenšovat závislost EU na importu ropy, který v současné době činí 70% celkové spotřeby.

Z ropy se nevyrábí pouze benzín nebo nafta, ale vedlejším produktem rafinace je i LPG. Toto je pro budoucnost handikepem pro LPG stejně tak jako menší využitelnost omezenou jen na osobní vozidla. U dodávkových vozidel, nákladních vozidel a autobusů se prosazuje pouze CNG.

Zemní plyn v dopravě může být využíván nejen jako stlačený, tedy CNG, ale i jako zkapalněný, tzv. LNG. Toho se využívá zejména v aplikacích na nákladních vozech, kde je požadován větší akční radius vozidel. LNG vzniká při teplotách -161 st. C a je tedy potřeba zvláštní infrastruktura a technologie na vozidlech pro využití. Výhodou je cca dvojnásobný energetický obsah na stejný objem v porovnání s CNG.

Zdroj: www.cngplus.cz

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »