NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

 

Legislativa

 

CNG jako palivo není žádná dočasná alternativa. Díky svým vlastnostem v oblasti nízkých emisí, svojí dostupnosti a praktickému využití byl zemní plyn a jeho obnovitelná verze - biometan vybrán EU jako preferovanou alternativou k současným tradičním fosilním palivům.

Strategie paliv Evropské unie je obsažena v tzv. Bílé knize dopravní politiky (ke stažení), která má za cíl snížení škodlivých emisí a omezení závislosti na dovozu ropných produktů. K této strategii se připojila i Česká republika a podpora CNG se projevuje sníženou sazbou spotřební daně. Ta je stanovená až do roku 2020 a je v následujících úrovních:

  • 2007 - 2011 sazba 0 Kč/t (0 Kč/m3);
  • 2012 - 2014 sazba 500 Kč/t (0,36 Kč/m3);
  • 2015 - 2017 sazba 1 000 Kč/t (0,7 Kč/m3);
  • 2018 - 2019 sazba 2 000 Kč/t (1,4 Kč/m3);
  • od 2020 - sazba 3 355 Kč/t (2,36 Kč/m3), resp. minimální úroveň dle EU.

Tyto sazby jsou zlomkem v porovnání s benzínem (12,94 Kč/l) nebo naftou (10,90 Kč/l). Úroveň spotřebních daní na CNG je dána zákonem č. 353/2003 Sb. Spotřební daň na biometan jako obnovitelné palivo je nulová.

Česká republika, resp. její vláda v minulosti schválila dvě významná usnesení:

  • Program obměny vozového parku veřejné správy za "ekologicky přátelská" vozidla - usnesení vlády České republiky č. 1592 z 16.12. 2008 - ke stažení (pdf)
  • Program podpory alternativních paliv v dopravě - zemní plyn - usnesení vlády České republiky č. 563 ze dne 11.5. 2005 - ke stažení (pdf)

Ministerstvo průmyslu a obchodu uzavřelo s plynárenskými společnostmi dohodu o rozšíření zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě - ke stažení (pdf).

I při cestě do zahraničí se nemusíte bát vyšších cen CNG, cenová úroveň v okolních zemích je podobná té v České republice.

Zdroj: www.cngplus.cz

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »