NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

 

Životní prostředí

 

CNG jako palivo přesvědčuje z více důvodů. Jeden z nich je jistě cenová výhodnost. Neméně významný důvod je však vliv na životní prostředí. Fakta jsou jasná

  • Úspora skleníkových plynů CO2 v porovnání s benzínem o 25% nižší
  • Téměř nulové prachové částice PT (karcirogenní)
  • 80% redukce HC (dráždí dýchací cesty) a NOx  (karcinogenní)
  • Nižší emise hluku

Další až 90% redukce CO2 při použití biometanu (z odpadu), což je plně obnovitelným zdrojem energie. Porovnání s ostatními palivy např. v oblasti CO2 vypadá pro CNG velmi dobře, ještě lépe však pro biometan.

Vynikající hodnoty emisí u CNG vozidel mají jeden praktický aspekt: Díky vysokým standardům splňují CNG vozidla nejen platnou normu EUR 5, ale také EUR 6 platnou od roku 2015. Na rozdíl od naftových motorů není potřeba instalace filtru pevných částic a následná regenerace či výměna filtrů. Tyto filtry prodražují provoz naftových vozidel až o 0,30 Kč/km a zvyšují spotřebu, úspory u CNG vozidel jsou tak o to vyšší.

 

Ještě čistší provoz CNG vozidel je při přimíchávání biometanu. Do CNG je možné v libovolném poměru přimíchat biometan o stejném složení. Jediný rozdíl je v principu jeho vzniku, kdy biometan vzniká z odpadu či energetických rostlin. Tím se snižuje bilance produkce CO2. Např. při přimíchání 20% biometanu se sníží CO2 úroveň v porovnání s benzínem o významných 40%. Biometan je obnovitelný a ještě šetrnější k životnímu prostředí.

I v porovnání s LPG má CNG náskok. V přímém srovnání LPG šetří 15% CO2 v porovnání s benzínem, zatímco CNG 25%, navíc LPG nemá alternativu výroby z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: www.cngplus.cz

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »