NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

 

Národní technologická platforma Asociace NGV

 

Asociace NGV o. s. (dále jen NGVA) byla založena v srpnu roku 2009 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.

Hlavní cíle NGVA:

 • sdružování odborníků a společností v oblasti technologií NGV
 • ustanovení technologické platformy na úrovni ČR
 • spoluvytváření metodiky, vzorů a sjednocení norem pro oblast NGV
 • vytvoření zázemí pro služby výrobcům a uživatelům NGV
 • posuzování a monitorování projektů v oblasti NGV, včetně jejich financování
 • národní a mezinárodní spolupráce na společných projektech, výměna know-how
 • využití fondů EU, grantů a státních dotací pro projekty
 • školení a osvěta

NGVA je členem:

 • NGVA Europe - Evropské asociace NGV
 • IANGV – International Association for natural gas vehicles prostřednictvím členství v NGVA Europe
 • CzBA - České bioplynové asociace

Členové technologické platformy

Členy NGVA jsou například České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká bioplynová asociace, Sdružení automobilového průmyslu, výrobci kompresorů pro CNG, firmy zabývajících se přestavbami aut na pohon CNG, dodavatelé komponentů pro CNG systémy. Více zde

Partner národní technologické platformy je CNGexpert s.r.o.

 

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »