NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

sobota, 17. února 2018

Orange County Expands Low-Emissions Fleet with New Flyer CNG Buses

více » 
 

sobota, 17. února 2018

Trillium CNG Wins Award for Pennsylvania PPP Station Roll-out

více » 
 
NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěO násNárodní technologická platforma Asociace NGV
 
 

Národní technologická platforma Asociace NGV

 

Asociace NGV o. s. (dále jen NGVA) byla založena v srpnu roku 2009 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.

Hlavní cíle NGVA:

 • sdružování odborníků a společností v oblasti technologií NGV
 • ustanovení technologické platformy na úrovni ČR
 • spoluvytváření metodiky, vzorů a sjednocení norem pro oblast NGV
 • vytvoření zázemí pro služby výrobcům a uživatelům NGV
 • posuzování a monitorování projektů v oblasti NGV, včetně jejich financování
 • národní a mezinárodní spolupráce na společných projektech, výměna know-how
 • využití fondů EU, grantů a státních dotací pro projekty
 • školení a osvěta

NGVA je členem:

 • NGVA Europe - Evropské asociace NGV
 • IANGV – International Association for natural gas vehicles prostřednictvím členství v NGVA Europe
 • CzBA - České bioplynové asociace

Členové technologické platformy

Členy NGVA jsou například České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká bioplynová asociace, Sdružení automobilového průmyslu, výrobci kompresorů pro CNG, firmy zabývajících se přestavbami aut na pohon CNG, dodavatelé komponentů pro CNG systémy. Více zde

Partner národní technologické platformy je CNGexpert s.r.o.

 

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »