NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 14. září 2018

First Scania LNG Trucks for Argentina

více » 
 

pátek, 14. září 2018

Germany Reaches 50 H2 Filling Stations

více » 
 
 

Projekty

 

Národní technologická platforma NGV

  • podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace (č. 5.1 SPTP02/009)
  • zaměřen na iniciaci a rozvoj tzv. „národní technologické platformy“ = tj. platforma s cílem koordinace směru výzkumu a vývoje v dané oblasti v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem na národní úrovni
  • harmonogram: od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2012 (7 etap)

Výstupy projektu:

Rozvoj národní technologické platformy NGV

  • podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace (č. 5.1 SPTP02/023)
  • hlavním cílem projektu je další podpora růstu národní technologické platformy v oblasti oblast NGV (Natural Gas Vehicles) a to především v návaznosti na schválenou Strategickou výzkumnou agendu a Implementační akční plán
  • harmonogram: od 1.1. 2013 do 30.6. 2014 

LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube

  • 1 ze 7 podpořených projektů v rámci mezinárodního projektu TEN-T, výzva 2012
  • vedoucí partner – Pro Danube International (AT)
  • 33 partnerů z 12 zemí
  • celkový rozpočet 80 mil. EUR
  • cílem je příprava strategie pro dopravu LNG po vnitrozemské říční cestě – osa Rýn – Mohan – Dunaj

Více na www.lngmasterplan.eu

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »