NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

 

Projekty

 

Národní technologická platforma NGV

 • podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace (č. 5.1 SPTP02/009)
 • zaměřen na iniciaci a rozvoj tzv. „národní technologické platformy“ = tj. platforma s cílem koordinace směru výzkumu a vývoje v dané oblasti v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem na národní úrovni
 • harmonogram: od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2012 (7 etap)

Výstupy projektu:

Rozvoj národní technologické platformy NGV

 • podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace (č. 5.1 SPTP02/023)
 • hlavním cílem projektu je další podpora růstu národní technologické platformy v oblasti oblast NGV (Natural Gas Vehicles) a to především v návaznosti na schválenou Strategickou výzkumnou agendu a Implementační akční plán
 • harmonogram: od 1.1. 2013 do 30.6. 2014 

LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube

 • 1 ze 7 podpořených projektů v rámci mezinárodního projektu TEN-T, výzva 2012
 • vedoucí partner – Pro Danube International (AT)
 • 33 partnerů z 12 zemí
 • celkový rozpočet 80 mil. EUR
 • cílem je příprava strategie pro dopravu LNG po vnitrozemské říční cestě – osa Rýn – Mohan – Dunaj

Více na www.lngmasterplan.eu

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »