NGVA Europe

pondělí, 9. listopadu 2015

Scientists increase capacity of NGV fuel tanks

více » 
 

pondělí, 9. listopadu 2015

Audi and two French distributors of natural gas new members of NGVA Europe

více » 
 

NGVA Global

pátek, 16. dubna 2021

Galileo Expands US Presence

více » 
 

pondělí, 15. března 2021

GRDF Study Concludes HYGEN CNG Fueling System is Fleet Compatible

více » 
 

NGVA - Zemní plyn a biometan v dopravěStrategická výzkumná agenda
 
 

Strategická výzkumná agenda

 

Základním dokumentem Asociace NGV o.s. jako národní technologické platformy je tzv. strategická výzkumná agenda (SVA). Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oboru NGV je koncipována pro období příštích 10 let v rámci České republiky. Přihlédnuto je k mezinárodním souvislostem a dění v rámci asociace NGV Europe a IANGV (International Association for Natural Gas Vehicles).

Použitá metodologie

Struktura SVA je nastavena tak, že po této úvodní části následují jednotlivé výzvy jako globální kapitoly postihující širší témata. Každá výzva má svůj cíl a je obecně popsána. Hlavní náplní výzvy je sumář specifických cílů.

Kromě názvu cíle je uveden:

  • Aktuální stav problému (v ČR a v EU, resp. ve světě) - popis
  • Předpokládaný vývoj, teze, hypotéza apod. – kam postoupit, jakým směrem se orientovat
  • Témata vhodná k výzkumu, k vývoji a k inovačním projektům – prostor pro spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry. Možnost mezinárodní VaV spolupráce. Jako inspirativní seznam vhodných a doporučovaných témat – centrální bod specifického cíle.
  • Hlavní potenciální účastníci výzkumu a vývoje ze všech stran pohledu (aktivní producent, finance, zákazník), tedy veřejná sféra (určení garanta – ministerstvo nebo jiná instituce), výzkum (kdo je schopen zapojit se do výzkumu), podnikatelé
  • Možnosti financování (dotační zdroje) a uplatnění výsledků (komerční financování)
  • Strategie Asociace NGV – doporučení, na co se primárně orientovat, co podporovat, co prosazovat

Strategická výzkumná agenda pro obor využití zemní plynu a biometanu byla zpracována v období 2009 - 2011 a je rozdělena na 6 tematických výzev:

Výzva č. 1 – Technologie dopravních prostředků
Výzva č. 2 – Technologie plnicích zařízení
Výzva č. 3 – Využití biometanu pro provoz vozidel
Výzva č. 4 – Infrastruktura a dodavatelské systémy
Výzva č. 5 – Legislativa a systémová podpora NGV
Výzva č. 6 – Bezpečnost a kvalita služeb

Ke stažení

Implementační akční plán

Tento dokument navazuje na Strategickou výzkumnou agendu a rozpracovává podrobně jednotlivé výzvy do konkrétních opatření, definuje klíčové aktéry, garanty a zaměření projektů. Implementační akční plán byl průběžně zpracován v období 2011 - 2012. 

Kromě IAP byla zpracována i podrobná komplementární Roadmap

Ke stažení

 

 

 
 
 
Co je CNG? CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). více »